Girdi yapan admin admin

Neurofeedback sistemlerinin FDA onaylı olması ne demek?

Neurofeedback sistemlerini pazarlayanların tamamı sistemlerinin FDA onayı aldığını söyler. Bu onayların kapsamı ile ilgili bilgi vermezler. Neurofeedback sistemlerinin tamamının onayı meditatif etki/rahatlama etkisi başka bir deyişle stres terapisi içindir. Yani neurofeedback sistemleri sadece bu amaçla kullanılabilir. Bu onaylar herhangi bir hastalığın tedavisini kapsamaz.

Neurofeedback uygulamasının yan etkisi var mıdır?

Çok net bildiğimiz bir şey var. Neurofeedback’in yan etkileri vardır. Bunlar baş ağrısı, mide bulantısı, huzursuzluk, hiperaktivite, … gibi ciddi durumlardır. Ayrıca ortaya çıkan bu olumsuz etkinin saydıklarmızla sınırlı olup olmadığını da bilmiyoruz. Neurofeedback ve yan etkileri ile ilgili Psikiyatristler Derneği/Birliği Dr. Bengü SEMERCİ imzalı çok önemli bir bildiri yayınlandı. Ama neurofeedback uygulayanların, uygulatanların bu […]

Hemisferik kelime tanımada NF in etkisi

Abstract: Yarısı erkek yarısı kız, 10-12 yaşlarında 20 İsrailli çocuğun merkezi bölgelerinde SMR/Q NF eğitimi uyguladık. Çocukların yarısı C3 eğitimi ve diğer yarısı da C4 eğitimini, yarım saatlik 20 seans olarak aldı. İbrani alfabesinde (Hebrew) yanallaşmış (sağ yada sol hemisferde) sözcük karar verme eğitiminin etkilerini değerlendirdik. Yanallaşmış sözcük karar verme testi, kelime tanımada her bir […]

Dikkat Eksikliği Hiperaktif Bozukluğu (DEHB) Olan Ergen ve Yetişkinlerde NF

Abstract: DEHB olan bireylerin tedavisinde bugün NF den yaygın olarak yararlanılıyor. DEHB nun organik temellerini tanımlayan teorileri esas alan NF, bireylerin beyin aktivitelerini düzenlemesine yol gösterecek biofeedback ten yararlanır. NF, aşırı yavaş dalga aktivitesine sahip ve hızlı dalga aktivitesi azalmış, birbirine denk çiftlerin karşılaştırıldığı çoğu DEHB olan bireylerin gösterdiği araştırmalara güvenir. NF, bir video oyunu […]

DE/HB un Tedavisinde NF in ve Uyarıcı İlaçların Etkililiği: Bölüm I Metodolojik Konuları Gözden Geçirme

Abstract: Bu tez, bir örnek olarak T.R. Rossiter ve T.J. La Vaque un kullandığı DEHB NF araştırmasına yöneltilen başlıca eleştirileri inceliyor ve araştırma metodolojisinin güncel yönlerini ele alıyor. J. Lohr, S. Meunier, L. Parker, ve J.P. Kline (2001), D.A. Waschbusch ve G.P. Hill (2001), ve J.P. Kline, C.N. Brann ve B.R. Loney (2002) Rossiter ve […]

Dikkat Eksikliği/Hiperaktif Bozukluğu (DEHB) Olan Çocuklardaki Yavaş Kortikal Potansiyellerin Bir NF Eğitiminde Kontrollü Değerlendirmesi

Abstract: Arka Plan: Son yıllarda DEHB nda, NF eğitimi üzerine umut verici birkaç çalışma ortaya konsada, pozitif tedavi etkilerinin kesinliği sorgulanmaya devam ediyor. Yöntemler: Yavaş kortikal potansiyellerde, NF eğitiminin kesinliğini değerlendirmek için ikili bir yöntem izlendi: İlki, NF eğitiminin yararı, DEHB olan çocuklar için uygulanan bir grup eğitimi programı ile karşılaştırıldı. İkincisi, gelişmelerin derecesi, gözden […]

Dikkat Eksikliği/Hiperaktif Bozuklukları Olan Çocuklar (DEHB)da Seçici Dikkat ve Tepki Engellemenin Nöral Temelleri Üzerine NF Eğitimin Etkisinin Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme İncelemesi

Abstract: İki fonksiyonlu manyetik rezonans denemeleri, DEHB olan çocukların seçici dikkat ve tepki engellemesi nöral alanları üzerine NF eğitimi etkilerinin ölçülmesine girişildi. İlaç kullanmayan 20 DEHB olan çocuk bu denemelere katıldı. 15 çocuk tesadüfi olarak deney grubuna seçilirken diğer 5 çocuk ta tesadüfi olarak kontrol grubuna seçildi. Sadece deney grubundaki bireyler NF eğitimine tabi tutuldular. […]

DEHB Olan Çocuklar için NF Tedavisi: Metilfenidat İle bir Karşılaştırma

Abstract: Klinik denemeler, NF in, DEHB nun tedavisinde etkili olabileceğini öne sürüyor. Biz, kortikal sensorimotor ritim (12-15 Hz) ve beta1 aktivitesi (15-18 Hz) nin üretimine bağlı güçlendirme sağlayan 3 aylık bir EEG feedback programının etkileriyle uyarıcı ilacı karşılaştırdık. Katılımcılar 8-12 yaşlarında 34 (N=34) kişiydi, ailelerin tercihlerine bağlı olarak 22 si NF grubuna ve 12 si […]

NF yada Placebo ile Tedavi Edilmiş Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukları Takip Etme Çalışması

Abstract: Bu çalışma, öğrenme güçlüğü olan bir grup çocukta, pozitif davranış değişiklikleri ve theta/alpha NF eğitimi vasıtasıyla olgunlaşmış bir EEG atılımı şeklinde tanımlanmış, daha önce yapılmış bir çalışmanın 2 yıllık takibidir. Placebo ile tedavi edilmiş, eşlenmiş bir kontrol grubunda davranışsal değişiklikler gözlenmedi ve gözlenen daha küçük olgunlaşmış EEG değişiklikleri kolaylıkla yaş artışıyla açıklandı. İki yıl […]