Girdi yapan admin admin

Performansı İyi Şekilde Kullanabilmek İçin NF in yararını Kanıtlamak

Abstract: NF eğitimi alanı kanıtlanmaksızın geniş ölçüde devam etmektedir. Burada sağlıklı katılımcılarda; SMR, dikkat artırma için beta ve alpha-theta protokolleri, hafıza, ruh hali ve müzik ve dans performansını kanıtlamaya yönelik çalışmalarımızı yeniden gözden geçireceğiz. Önemli faydalar, bilişsel ve nörofizyolojik ölçümlerle kanıtlanabildi, bu ölçümler öğrenmede gerileme modellerinin temelleri üzerine tahmin edildi. Bunlar NF e, çok fazla […]

Sahte feedback e Karşı Alpha/theta NF Eğitiminin EEG İmzası ve Görüngübilimi (Fenomenoloji)

Abstract: Alpha/theta (a/t) NF eğitimi, geçmişte, alkolizmin tedavisinde, tamamlayıcı bir terapotik gevşeme tekniği olarak başarılı bir şekilde kullanılıyordu. Pozitif klinik sonuçlara rağmen alternatif gevşeme yöntemleriyle karşılaştırıldığında  protokolün özgüllüğüne bakışta şüpheler oluştu. Bu çalışma a/t eğitimi mantığının (doğru a/t feedback gösterme bu frekans parçalarının üretimini kolaylaştırır) altında yatan temel prensipleri araştırdı. Sağlıklı gönüllülerin katıldığı 2 grup […]

Rahatlama Stratejileri ve Hipnotik Hassasiyeti Artırma: EEG NF,Gittikçe Artan Kas Gevşetme ve Kendi Kendine Hipnoz

Abstract: Hipnoz, kronik ağrı yönetimi dahil, bir dizi klinik koşullarda etkisini gösterir. Ancak tüm bireyler hipnoza giremezler, bu nedenle bu tekniğin klinik yararı sınırlıdır. Hipnotik hassasiyetin, gevşemeyi kolaylaştırdığı düşünülen 3 yöntem kullanılarak artırılıp artırılamayacağına karar vermek için araştırdık, özel ilgimiz bir EEG NF protokolü olan yükseltilmiş theta/alpha oranı. Bu durum artan kas gevşetme ve kendi […]

Sahte Nöbet Bozukluğunun NF ile Tedavisi

Abstract: Arka Plan: Önceki araştırmalar gösterdi ki; EEG biofeedback yoluyla theta dalgası aktivitesinin baskılanması ve duyusal motor ritmin artırılması, epilepsi için etkili bir tedavidir. Son araştırmalar, epilepsi biçiminde EEG aktiviteleri olmadığı halde nöbet davranışı gösteren hastalar için  EEG biofeedback tedavisinin sonuçlarını bildirdiler. Yöntem: Psikoterapiye ek olarak (2 kadın, 1 erkek) 3 hasta, theta bandının SMR […]

Sigma NF Eğitiminin Uyku Dikensi Dalgaları Üzerindeki etkisi ve Açıklayıcı Belleğin Özellikleri

Abstract: Hem gece boyunca hafızanın pekişmesi ve genel öğrenme yeteneği için uyku dikensi dalgalarının işlevsel etkisi incelendiği gibi  hemde NF eğitimi dikensi dalga frekansının (11.6-16 Hz,sigma) (dört kez 10 dakikalık seanslar) takip eden uyku dikensi dalgaları aktivitesi ve gece boyunca performans değişiklikleri üzerine etkisi incelendi. Uykuya geçmeden, ya NF eğitimi (neurofeedback training-NFT) yada sahte geribildirim […]

Talamik ve Kortikal Damar Tıkanıklığı Olan Bir Hasta İçin NF Eğitimi

Abstract: Sol arka ve talamik felçten sonra bir yıl süresince 52 yaşında erkek bir katılımcı theta azaltma NF eğitimiyle 14 haftalık tedavi gördü. Görüntüleme çalışmaları araka serebral arterin dağılımı boyunca sol temporal, oksipital ve bilateral talamik damar tıkanıklıklarını ortaya çıkardı. Nöropsikolojik test, sözel hafıza, isimlendirme, görsel takip ve ince motor becerilerde büyük eksiklikler ortaya koydu. […]

Yeni Kortikal Dinamikler: Dikkat Artırmada NF ve İlgili Tekniklerin Rolünü Anlamak İçin İçermeler

Abstract: Hemen hemen 25 yıldır, diğer birçok saptanmış ve araştırmaya yönelik uygulamalar kadar, DEHB dan nöbet bozukluklara kadar sıralanan çok sayıda hastalığın tedavi ve incelenmesi için araştırmalarda ve klinik ortamlarda EEG biofeedback (NF) ten yararlanılmıştır. Son zamanlara değin EEG nin üretimi ve kökenlerinin altında yatan mekanizmalar kötü bir şekilde anlaşılmış fakat şimdi daha çok açıklık […]

DEHB çocuklara NF: Yavaş Kortikal Potansiyel ve Theta/Beta Protokollerinin Karşılaştırılması

Abstract: DEHB olan çocuklarda davranışsal ve bilişsel gelişmeler, NF tedavisinden sonra  sürekli olarak bildirilmektedir. Ancak NF, DEHB nda yaygın bir tedavi yöntemi olarak kabul edilmemiştir. Bu çalışma, bir NF eğitimi olan Theta/beta frekansları ve yavaş kotrikal potansiyel eğitimini karşılaştırırken, önceki metodolojik eksikliklere gönderme yapmıştır. Bu çalışmanın cevaplamayı hedeflediği, (a) hastaların, kortikal düzenlemeyi öğrenmeyi gösterip gösteremeyeceği, […]

NF: DEHB Olan Çocuklar İçin Bir Alternatif ve Etkili Tedavi

Abstract: Son araştırmalar gösteriyor ki NF yada bazen söylendiği şekliyle EEG biofeedback, DEHB nun tedavisinde uygulanabilir alternatif bir tedavidir. Bu makalenin amacı güncel tedavi yöntemlerini resimlemek, bunları NF ile karşılaştırmak ve DEHB semptomlarının etkisini azaltabilmek ve kontrol etmek için bu tedavi yönteminin kullanılmasının yararlarını sunmaktır. Ayrıca bu makale, DEHB nun yaygınlık oranını ve olası nedenlerini, […]

Not: NF-Davranışı Eğitmek İçin Beynini Eğit

Abstract: Arka plan: NF, beyin aktivitesinin kendini düzenlemesi için, yetenekleri geliştirmeyi hedefleyen, davranışsal eğitimin bir şeklidir. Geçen on yıl içinde yayınlanan birkaç NF çalışması ilk çalışmaların metodolojik noksanlıklarının üstesinden gelmeye çalıştı. Bu not NF in metodolojik temellerini tarif ediyor ve nöropsikiyatrik bozukluklarda onun klinik etkililiği ve yararlılığı üzerine temelli kanıtları tekrar gözden geçiriyor. Yöntemler: NF […]