DE/HB un Tedavisinde NF in ve Uyarıcı İlaçların Etkililiği: Bölüm I Metodolojik Konuları Gözden Geçirme

Abstract:

Bu tez, bir örnek olarak T.R. Rossiter ve T.J. La Vaque un kullandığı DEHB NF araştırmasına yöneltilen başlıca eleştirileri inceliyor ve araştırma metodolojisinin güncel yönlerini ele alıyor. J. Lohr, S. Meunier, L. Parker, ve J.P. Kline (2001), D.A. Waschbusch ve G.P. Hill (2001), ve J.P. Kline, C.N. Brann ve B.R. Loney (2002) Rossiter ve La Vaque u şu yönlerde eleştirdiler: (1) aktif bir tedavi kontrol yöntemi kullanma; (2) hastaların tesadüfi olmayan yollarla atanması; (3) yardımcı tedaviler sağlama; (4) standardizasyonu olamayan ve geçersiz değerlendirme araçları kullanma; (5) yapaylık (hata) bulaştırılmış EEG feedback uygulama; ve (6) çoklu non-alpha korunmuş t testleri kullanma. İstatistiksel analizlerle ilişkili olanlar dışındaki eleştiriler geçersizdir yada yazarlar tarafından sunulduğu gibi desteklenmemiştir. Bunlar eleştirmenlerin ispat edilmemiş düşüncelerine dayanmaktadır; Rossiter ve La Vaque un çalışmasının, etkili bir çalışmadan daha çok bir yarar olarak yeniden tanımlanmasına ihtiyaç vardır; yada araştırma literatüründe bu konuyla ilgili bilinenin azlığını yansıtır. Bununla birlikte, üzerinde düşünülecek daha geniş konular vardır. Özellikle, hangi araştırma metodolojisi NF in etkililiğini değerlendirme çalışmaları için uygundur ve belirlemeyi kim yapmalıdır? Psikoterapi, farmakoloji yada medikal araştırma için geliştirilmiş modellerin eleştirilmeden kabul edilmesi ve uygulanması aceleciliktir ve akıllıca değildir (ileride sorun doğurabilir). NF araştırmacıları teknolojiye, tedavi örneklerine ve NF sonuç çalışmalarının amaçlarına uygun modeller geliştirmelidir. Onlar (NF araştırmacıları), araştırma metodolojisini açıklamak ve seçimlerini savunmak zorundadır.

 

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın