DEHB çocuklara NF: Yavaş Kortikal Potansiyel ve Theta/Beta Protokollerinin Karşılaştırılması

Abstract:

DEHB olan çocuklarda davranışsal ve bilişsel gelişmeler, NF tedavisinden sonra  sürekli olarak bildirilmektedir. Ancak NF, DEHB nda yaygın bir tedavi yöntemi olarak kabul edilmemiştir. Bu çalışma, bir NF eğitimi olan Theta/beta frekansları ve yavaş kotrikal potansiyel eğitimini karşılaştırırken, önceki metodolojik eksikliklere gönderme yapmıştır. Bu çalışmanın cevaplamayı hedeflediği, (a) hastaların, kortikal düzenlemeyi öğrenmeyi gösterip gösteremeyeceği, (b) tedavi, zihin ve davranışta bir gelişmeye yol açacak mı (c)

İki deney grubu, bilişsel ve davranışsal sonuçların değişkenlerinde farklılıklar olacak mı. Theta/beta katılımcılarına Beta (12-20 Hz) artırma, Theta (4-8 Hz)

baskılama eğitimi verilirken SCP katılımcılarına pozitif ve negatif SCP değişikliklerini üretme eğitimi verildi. Katılımcılar grup atanmalarından habersizdi. Değerlendirmeye olası karıştırıcı değişkenler dahil edilmiştir. Herbir grup DEHB olan (8-13 yaş arasında) 19 çocuktan oluşturuldu.Tedavi süreci her biri 10 seanstan oluşan 3 aşamadan oluştu. Her iki grup ta isteyerek kortikal aktivitesinin çalışmasını düzenleyebildi ve dikkatt ve IQ sunu geliştirebildi. Aileler ve öğretmenler belirgin davranışsal ve bilişsel gelişmeler bildirdiler. Her iki gruptada klinik sonuçlar, tedaviden 6 ay sonra sabit kaldı. Gruplar davranışsal ve bilişsel sonuçlarda farklılaşmadı.

 

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın