Dikkat Eksikliği/Hiperaktif Bozukluğu (DEHB) Olan Çocuklardaki Yavaş Kortikal Potansiyellerin Bir NF Eğitiminde Kontrollü Değerlendirmesi

Abstract:

Arka Plan: Son yıllarda DEHB nda, NF eğitimi üzerine umut verici birkaç çalışma ortaya konsada, pozitif tedavi etkilerinin kesinliği sorgulanmaya devam ediyor.

Yöntemler: Yavaş kortikal potansiyellerde, NF eğitiminin kesinliğini değerlendirmek için ikili bir yöntem izlendi: İlki, NF eğitiminin yararı, DEHB olan çocuklar için uygulanan bir grup eğitimi programı ile karşılaştırıldı. İkincisi, gelişmelerin derecesi, gözden geçirilmiş kortikal aktivasyonda başarılı düzenlemeye ilişkin NF grubunda gözlemlendi. Ebeveynler ve öğretmenler,  çocukların tedaviden önce ve sonraki yönetsel fonksiyonlarını ve davranışını değerlendirdi. Ayrıca çocuklar tedaviden önce ve sonra nöropsikolojik testten geçtiler.

Sonuçlar: Ebeveynlerin ve öğretmenlerin değerlendirmelerine göre, NF grubundaki çocuklar, grup terapi programına katılan çocuklara göre, özellikle dikkat ve bilişsel alanlarda daha fazla ilerleme göstermiştir. Her iki gruptaki çocukların nöropsikolojik değerlendirmeleri benzer ilerlemeler göstermiştir. Bununla birlikte NF grubunun yaklaşık olarak sadece yarısı, geri bildirim olmaksızın bir transfer koşullaması süresince, kortikal faaliyeti düzenlemeyi öğrendiler. Bu alt grubun davranışsal gelişmeleri NF eğitim performansıyla orta derecede ilgilidir, oysa etkili aile desteği, ebeveynlerin ve öğretmenlerin değerlendirmesine göre, grup terapisiyle karşılaştırılan NF eğitiminin bazı avantajlarını daha iyi açıklar.

Karar: Artmış kortikal kontrol sayesinde, yavaş kortikal potansiyelde NF eğitiminin belirli bir etkisi vardır. Bununla birlikte kesin olmayan faktörler, örneğin aile desteği, NF eğitimi yanında olumlu davranışsal sonuçlara da katkı sağlayabilir.

 

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın