Dikkat Eksikliği/Hiperaktif Bozuklukları Olan Çocuklar (DEHB)da Seçici Dikkat ve Tepki Engellemenin Nöral Temelleri Üzerine NF Eğitimin Etkisinin Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme İncelemesi

Abstract:

İki fonksiyonlu manyetik rezonans denemeleri, DEHB olan çocukların seçici dikkat ve tepki engellemesi nöral alanları üzerine NF eğitimi etkilerinin ölçülmesine girişildi. İlaç kullanmayan 20 DEHB olan çocuk bu denemelere katıldı. 15 çocuk tesadüfi olarak deney grubuna seçilirken diğer 5 çocuk ta tesadüfi olarak kontrol grubuna seçildi. Sadece deney grubundaki bireyler NF eğitimine tabi tutuldular. Deney grubundaki bireyler SMR (12-15 Hz) ve beta 1 aktivitesi (15-18 Hz) nin genliğini artırma ve theta aktivitesi (4-7 Hz) nin genliğini azaltma eğitimi aldılar. Her iki grubun bireyleri, NF eğitimi başlamadan bir hafta önce (zaman 1) ve NF eğitimi bittikten bir hafta sonra (zaman 2), yaptıkları bir Counting Stroop (Stroop şaşırtmaca sayılar) görevi (deney 1) ve bir git/gitme (deney 2) görevi ile gözden geçirildiler. Zaman 1 de; her iki grupta da Stroop sayı şaşırtmaca görevi sol üst parietal lobda anlamlı aktivasyonla ilişkilendirildi. Git/gitme görevi için deney ve kontrol gruplarında anlamlı bir fark bulunmadı. Zaman 2 de; her iki grupta da Stroop şaşırtmaca sayılar  görevi sol üst parietal lobda anlamlı aktivasyonla ilişkilendirildi. Bu kez, bununla birlikte, deney grubunda sağ ACC (anterior-üst cingulate cortex) de, sol caudate nucleus ta ve sol substantia nigra da anlamlı alan aktivasyonları vardı. Böyle aktivasyon alanları kontrol grubunda görülmedi. Git/gitme görevi için deney grubunda, sağ ventrolateral prefrontal korteks te, sağ ACcd de,sol thalamus ta, sol caudate nucleus ta ve sol substantia nigra da anlamlı alan aktivasyonları not edildi. Kontrol grubunun bu beyin bölgelerinde anlamlı aktivasyonlar ölçülmedi. Bu sonuçlar NF eğitiminin, DEHB olan çocuklarda seçici dikkat ve tepki engellemede, fonksiyonel olarak beyin sistemlerine aracılık etme kapasitesine sahip olduğunu öne sürüyor.

 

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın