MaximumBrain, neurofeedback çalışmasına 2003-2005 yılları arasında literatür taraması yaparak başlamış, 2005 yılında, bir psikoloğunu yurtdışına neurofeedback eğitimine göndererek uygulama çalışmalarını 2005/5. ayda başlatmıştır. 2010 yılı Ekim ayına kadar gönüllü danışanlara ücret talep etmeden uygulamalar yapmıştır. Beş yıl süren bu uygulamalar sonucunda neurofeedback uygulanamayacak ve uygulanabilecek gruplar belirlenmeye çalışılmıştır.

Neurofeedback terapist eğitiminde ve Ülkemizdeki uygulayanlar tarafından hastalık isimleri verilmekte ve bu hastalıklara yararlı olduğu söylenmekteydi. Beş yılı aşkın süre yaptığımız deneme çalışmalarında böyle bir durumun olmadığını gördük. Ayrıca sistemlerimiz FDA tarafından onaylıdır ifadesinin eksik ve yanıltıcı bir ifade olduğunu anladık. FDA onayı sadece neurofeedback’in rahatlama etkisinin olup olmadığının belirlenmesi için verilen bir araştırma izniydi.

Sonuçta:

  1. FDA onayı neurofeedback’in herhangi bir hastalık ya da hastalıkların tedavisinde kullanılabileceğine dair bir onay değildi. Sadece rahatlama etkisine dönük bir onaydı. FDA onayının kapsamını söylemiyorlar.
  2. Uygulanabileceğini bildirdikleri hastalıklara yararı olduğuna dair bilimsel hiçbir veri yoktu.

Deneme çalışmaları beş yıl sürmüş, bu süre sonunda eğitimlerde iddia edilenin aksine neurofeedback’in bazı rahatsızlıklara hiç uygulanmaması gerektiği, bazılarına hiçbir etki yapmadığı, herhangi bir hastalığı iyileştirme gibi bir durumun hiç olmadığı görülmüştür. Yan etkisi yoktur dedikleri uygulamanın uygulama anında bazı yan etkileri olduğu gözlenmiştir. Sadece hastalık tanılaması yapılmamış dar bir grupta rahatlama etkisne dayalı performans artışları gözlenmiştir. Araştırma çalışmalarımız bu etkinin tanımlanmasına yönelik devam etmektedir.  Deneme süreci ve sonrasında yaptığımız tüm neurofeedback uygulamalarında bu yöntemin kişinin beyin elektriksel aktivitesini nasıl etkilediği QEEG yöntemiyle gözlenmiştir. Neurofeedback beyin üzerinde yapılan bir öz düzenleme çalışması olduğuna ve dar bir grupta da olsa bir etkiden söz ettiğimize göre, yapılan etkinin kişiyi uzun vadede nasıl etkilediği 15 yıldır takip ettiğimiz vakalarda gözlenmektedir.

2010 yılı kasım ayından bu yana neurofeedback uygulamalarımızın bir kısmı ticari bir kısmı araştırma kapsamında ücret talep etmeden devam etmektedir.

Hiçbir kişiye biz sizi iyileştiririz, …. gibi vaatler, ilacı bıraktırırız gibi ümitler vermemekteyiz. Daha önce gelenlerin ne elde ettiklerini net bir şekilde söylemekte, aynı etkinin kendilerinde yaşanacağını garanti etmemekteyiz..

Merkezimiz Othmer yöntemini Türkiye’ye ilk getiren merkezdir. Bu yöntem kapalı bir yöntem, aynı belirtileri yaşayan her bireye aynı uygulamanın yapılmasını öneren bir yöntemdir. Kişiye özel tasarımlar yapılmasına müsaade etmeyen başlangıçta QEEG’ye karşı olan bir yöntemdi. Biz bu yöntemle ilgili şüphelerimizi üreticilerine bildirdik. Onların yoğun talebine rağmen Türkiye’de yaymak için bir iş birliğine gitmedik. Çünkü piyasada son derece gelişmiş, yaptığı etkinin ölçülebildiği sistemler vardı. Şu anda bu sistemlerle çalışmalarımızı sürdürmekte, çalışma sonuçlarını bilimsel toplantılarda uygun bir şekilde paylaşmakta, gelen eleştirileri dikkatle dinleyip değerlendirmekteyiz.

MaximumBrain, neurofeedback’in Ülkemizde doğru ve etik bir şekilde kullanılmasına çok dikkat etmiş, hiçbir danışana iyileşmeyi vaat etmeden sadece yaşam kalitesini artırmaya çalışmıştır. Uygulayıcı eğitimi almayanlara neurofeedback sistemlerini kullandırtmamış ve mental sağlık profesyoneli olmayanlara kesinlikle sistem tanıtımı yapmamıştır. Hiçbir danışanın tıbbi tedavisine müdahale edilmemiş, ilaçlarla ilgili yorum yapılmamış, ilacı bırakın ya da… şeklinde kesinlikle yaklaşılmamıştır.

MaximumBrain markasıyla Dr. Yaşar Hüseyin ONGANLAR muayenehanesinde neurofeedback çalışmaları devam etmektedir.

Neurofeedback terapistliği, 3 aşamayı içeren sadece mental sağlık profesyonellerinin katılabildiği bir eğitim süreci sonunda başarı ile verilecek bir sınav sonucunda kazanılan uygulama becerisini, süpervizyon çalışması ile devam ettirerek alınabilecek bir unvandır. Beyin ve kognitif nörobilim eğitimi almamış kişiler bu uygulamayı yapmamalıdır..

MaximumbBrain Neurofeedback Merkezi’nde temel kaygı danışanlara zarar vermemektir.