Uygulama yapılan bölgeye yeterli süre yapılırsa etkiler kalıcıdır. Burada şunu düşünmeliyiz: Kalıcı etki her zaman olumlu mudur? Kalıcı etki her zaman olumlu olmayabilir.