QIK DİKKAT VE DÜRTÜSELLİK TESTİ

QİK Dikkat Testi; 5 yaş ve üzeri bireylere uygulanır. VCPT testtir. Türkiye için uyarlama çalışmaları yapılmamıştır. Dikkat ve dürtü

kontrolünü ölçüp ölçmediğini, yani sonuçların güvenilirliği ve geçerliliği ile ilgili veriler yoktur. Tanı koyma ve kesin sonuç veren bir araç değildir. Bu test uygulanarak bir bireyle ilgili karar veremeyiz.

Qık test; uygulanan bireyin dikkat kontrolü ve sürdürülebilir dikkatiyle, bireyin uyarana tepki verme hızı ile ilgili sadece fikir verir.

Uygulama süresi yaklaşık yarım saattir. Bizim deneyimlerimizde uygulanan her bireyde aynı sonucu vermektedir. Kullanmadığımız bir araçtır.