Sigma NF Eğitiminin Uyku Dikensi Dalgaları Üzerindeki etkisi ve Açıklayıcı Belleğin Özellikleri

Abstract:

Hem gece boyunca hafızanın pekişmesi ve genel öğrenme yeteneği için uyku dikensi dalgalarının işlevsel etkisi incelendiği gibi  hemde NF eğitimi dikensi dalga frekansının (11.6-16 Hz,sigma) (dört kez 10 dakikalık seanslar) takip eden uyku dikensi dalgaları aktivitesi ve gece boyunca performans değişiklikleri üzerine etkisi incelendi. Uykuya geçmeden, ya NF eğitimi (neurofeedback training-NFT) yada sahte geribildirim eğitimi (pseudofeedback training-PFT) alan bireyler daha sonra birbiriyle bağlantılı kelime çiftleri listesi üzerine eğitildi.

NFT nin takip eden dikensi dalga aktivitesi ve davranışsal sonuçlar üzerinde önemli bir etkisinin olmamasına karşın, NFT den sonra (PFT ile karşılaştırıldığında) NREM (evre 2 den 4 e) uykusu süresince artırılmış sigma band-gücüne bir yönelim vardı. Ayrıca, yavaş dalga uyku(ilk gecenin yarısında) süresince dikensi dalga aktivitesi ile toplam hafıza performansı arasında anlamlı bir pozitif korelasyon ortaya çıkarılmıştır. Sonuçlar şu görünümü destekliyorki; kişiler arasında uyku dikensi dalga aktivitesinde görülen dikkate değer uyuşmazlık, yeni açıklayıcı bilgi kazanma yeteneğindeki farklılıklarla en azından bir parça açıklanabilir.

Uykudan önceki kısa NFT nin, fazik dikensi dalga aktivitesini etkili bir şekilde yükseltmek için ve/veya hafızanın işlemleme sürecini etkilemek için yetersiz olduğu sonucuna vardık. Bununla birlikte NFT,

sigma gücünü yükseltmede başarılıydı. Çünkü (Herhalde) sigma NFT nin etkileri, birleşik fazik dikensi dalga aktivitesine göre gerçekten eğitilmiş frekans bandlarında daha kolaylıkla belli olur.

 

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın