İŞARETLEME TESTİ

İşaretleme Testi (İT; Verbal and Nonverbal Cancellation Tests), Weintraub ve Mesulam tarafından 1985’te geliştirilmiştir.

İT görsel-mekansal algılama ve taramayı, dikkat, tepki hızı ve ataklığı ölçmektedir. Görsel alanla ilgili ihmal sendromunun değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılan İT, sağ serebral hemisfer ve özellikle parietal lob hasarlarına duyarlıdır.

İT, okuma-yazma bilen herkese uygulanabilen nitelikli bir nöropsikolojik dikkat testidir.

STROOP TESTİ TBAG FORMU

Stroop Testi ilk olarak Stroop (1935) tarafından geliştirilmiş, daha sonra testin çeşitli formları düzenlenmiştir. Stroop Testinin BİLNOT Bataryası kapsamında yer alan formu, orijinal Stroop Testi ile Victoria formunun birleşiminden oluşturulmuştur. Söz konusu formun adına, TÜBİTAK’ın BİLNOT Bataryası projesini destekleyen Temel Bilimler Araştırma Grubuna (TBAG) ithafen, Stroop Testi TBAG Formu adı verilmiştir.

Stroop Testi algısal kurulumu, değişen talepler doğrultusunda ve bir “bozucu etki” altında değiştirebilme becerisini; alışılmış bir davranış örüntüsünü bastırabilme ve olağan olmayan bir davranışı yapabilme yeteneklerini ve ayrıca odaklanmış dikkati ölçmektedir. Test daha çok sol frontal ve özellikle orbitofrontal korteks hasarına duyarlıdır.

Stroop Testi okuma-yazma bilen ve renkleri ayırdedebilen herkese uygulanabilen nitelikli bir nöropsikolojik dikkat testidir.

GÖRSEL İŞİTSEL SAYI DİZİLERİ TESTİ B FORMU

Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu (GİSD-B) Karakaş ve Yalın tarafından hazırlanmış ve 1993 yılında kullanıma sunulmuştur. Test Koppitz (1977) tarafından hazırlanmış olan Görsel işitsel Sayı Dizileri Testi’nin (Visual Aural Digit Span Test: VADS), yöntemsel ve kuramsal açılardan yeniden düzenlenmiş halidir.

GİSD-B’nin çocukluktan ileri yaşlılığa kadar olan tüm gelişim dönemleri içini norm değerleri bulunmaktadır. GİSD-B, ülkemizde, böyle bir yaş aralığında normalizasyon çalışması bulunan yegane psikometrik araçtır (Karakaş ve Yalın, 2009).

GİSD-B’de kısıtlı sığa, duyusal-motor kaynaşımın değişik biçimlerinde ölçülmektedir. Dizileme yeteneğini değerlendiren GİSD-B, diğer sayı dizisi testleri gibi, dikkatin (veya kısa-süreli belleğin) ölçülmesinde de kullanılmaktadır.

Bir nöropsikolojik test olan GİSD-B, dizileme yeteneği ve kompleks dikkat açılarından prefrontal bölgelerin işlevselliğiyle, kısa süreli bellek kapasitesi ile ilişkisi dolayısıyla beyindeki hippokampusun işlevselliğiyle ilişkilidir.

GİSD-B, rakamları görsel olarak ayırdedebilen ve rakamları yazabilen herkese uygulanabilecek nitelikli bir nöropsikolojik dikkat-bellek testidir.