Özgül Öğrenme Güçlüğü Test Bataryası

Özel öğrenme güçlüğü; zekâsı normal ya da normalin üstünde olan bireylerin, okuma, matematik ve yazılı anlatımının beklenenin önemli ölçüde altında olmasıyla tanısı konulan bir bozukluktur. Gelişimsel bir özel öğrenme güçlüğüdür.

Özel öğrenme güçlüğü, genel kapsamlı bir terim; çünkü çok sayıda sorunu içermektedir.

Okuma sorunları için disleksi (dyslexia), yazı sorunları için disgrafi (disgraphia), matematik sorunları için diskalkuli (dyscalculia) terimleri kullanılıyor ve özel öğrenme güçlüğü bu sorunların tümünü içeriyor.

Çocuk sözkonusu beceri alanını kullanma durumun­da kaldıkça bulgular kendini belli eder. ÖÖG adayı bir çocuk çok erken yaşta tanılanabilir. Ancak çoğunlukla okula başlamasıyla birlikte so­runlar dikkat çeker.

Bu ve benzeri bir durumdan şüphelenildiği anda uygulanacak tek test olan Özgül Öğrenme Güçlüğü Test Bataryası; ilköğretime devam eden ve ortaöğretime devam eden 5. Sınıf öğrencilerine uygulanabilir. Öğrencinin sınıf düzeyinin çok gerisinde olduğu özel durumlarda 6. ve 7. Sınıf öğrencilerine de uygulanabilir.

Test öğrencinin;

Türkçe ( okuma-yazma)

Matematik

Görsel algı

Çizim

Sıralama

Laterilizasyon

Sağ-sol dominantlık

Becerilerini ölçmekte ve tanı koyabilmektedir.

Testin en büyük artısı ise; çocuğun BEP ’inin hazırlanmasında rehberlik etmesidir.

Ayrıca ÖÖG dışında farklı bir durum var ise (artikülasyon problemi, kalem tutmada zorluk, sınır zeka, donuk zeka, dikkat eksikliği, hiperaktivite gibi) bu durumun fark edilmesini ve gerekli yönlendirmelerin yapılmasını sağlar.